Giới thiệu

Viên sủi bổ sung vitamin & khoáng chất MyVita

Viên sủi MyVita với thành phần gồm các vitamin và khoáng chất giúp cung cấp Vitamin và năng lượng cho cơ thể.

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty cổ phần SPM , Nhóm sản phẩm viên sủi  MyVita bao gồm các sản phẩm :

MyVita C ( Vị Cam )

MyVita C ( Vị Chanh )

MyVita C 1000mg

MyVita Kids ( Vị Cam ) 

MyVita Kids ( Vị Dâu ) 

MyVita Multivitamin

MyVita Calcium

MyVita Power ( Vị Cam )

MyVita Power ( Vị Chanh Dây )

MyVita Power ( Vị Dưa Gang )